Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Laboratorní výsledky při diabetologickém vyšetření

Glykémie je hladina cukru v krvi. Stanoví se ze vzorku venózní (žilní) nebo kapilární krve (např. z konečku prstu) v laboratoři nebo glukometrem. Mezi oběma vyšetřeními mohou být rozdíly i 1 mmol / l. Při měření glykemie glukometrem může být odchylka mezi měřeními 20%.

Glykémie se stanoví ráno nalačno nebo v různém časovém odstupu po požití jídla, obvykle 90 až 120 minut po jídle.

Pro změnu léčby se lékař rozhodne obvykle až po naměření více (3 a více) zvýšených hodnot cukru. Léčba se upravuje i při nízkých hodnotách hladiny cukru, při příznacích a pocitech hypoglykémie.

Glykémie nalačno nám ukazuje hodnoty cukru v krvi po 8 hodinách bez příjmu potravy. Při léčené cukrovce

  • měla by být nižší než 6 mmol / l,
  • hodnoty glykémie nalačno mezi 6 až 7 mmol / l jsou uspokojivé,
  • hodnoty nad 8 mmol / l považujeme za neuspokojivé a vyžadují si změnu léčby.

Glykémie po jídle, tzv. postprandiální (PPG), nám ukazuje, jak se organismus diabetika vyrovnal s příjmem jídla:

  • hodnota by měla být nižší než 7,5 mmol / l,
  • hodnoty mezi 7,5 a 9,0 mmol / l jsou uspokojivé,
  • hodnoty nad 9,0 mmol / l jsou neuspokojivé.

Hodnoty, které pacient naměří v celodenním glykemickém profilu, by se tedy měly pohybovat ideálně mezi 4 až 9 mmol / l, blíže k 4 mmol / l před velkým jídlem (snídaně, oběd, večeře) a blíže k 6 MML / l 90 minut po jídle.

Hodnoty mezi 4 až 9 mmol / l v průběhu celých 24 hodin chrání pacienta před vznikem diabetických komplikací.

Glykemický profil je stanovení několika měření glykémie v průběhu dne.

Velký glykemický profil (8-bodový profil) je měření glykémie nalačno, 2 hodiny po snídani, před obědem, 2 hodiny po obědě, před večeří, 2 hodiny po večeři, před spaním a o 3.00 hod.

Z praktických důvodů si hodněkrát vystačíme se 4-bodovým glykemickým profilem nalačno, 2 hodiny po snídani, 2 hodiny po obědě, 2 hodiny po večeři.

Glykosurie je vylučování cukru močí. Hranice glykémie, při které se začíná cukr vylučovat do moči, je od 10 mmol / l.

V těhotenství je glykosurie nižší, v pokročilém věku vyšší. Při dobře léčené cukrovce se cukr v moči nevyskytuje. Cukr v moči si může pacient měřit i sám pomocí testovacích proužků.

Zvýšené množství cukru v moči svědčí o nedostatečném léčení nemoci. Jednorázová přítomnost cukru v moči 3 – 5 hodin po jídle svědčí o dietní chybě nebo příjmu nepřiměřeně velkého množství jídla. V současnosti se upřednostňuje měření glykémie pomocí glukometru.

Aceton v moči (ketonurie)

Aceton se za normálních okolností v moči nenachází. Jeho přítomnost svědčí o blížící se nebo o velmi vážné akutní komplikací cukrovky. Jeho měření má význam hlavně u diabetiků 1. typu, u kterých se vyskytuje v období neuspokojivé kompenzace nebo ketoacidózy. Vyšetření se doporučuje v případech, kdy hladina glykémie měřená ambulantně nebo glukometrem přesáhne hodnoty 15 mmol / l. Měří se v moči pomocí speciálních proužků, podobných jako na měření glykosurie. Pozitivní nález acetonu je signálem pro rychlé vyhledání lékařské pomoci, nejlépe v diabetologické ambulanci. Aceton v moči může být přítomen v menším nebo větším množství i při dlouhotrvajícím hladovění nebo zvracení.

Glykovaný (glykosylovaný hemoglobin), též HbA1c, nám ukazuje, kolik glukózy se v uplynulém období 8 – 12 týdnů navázalo na barvivo červených krvinek – hemoglobin.

Je obrazem průměrných hodnot glykemie za celé uplynulé období – minimálně měsíc, je tedy obrazem kompenzace diabetu. Pokud hodnoty glykémie velmi kolísají nebo pokud mívá pacient stavy hypoglykémie, výsledek je zkreslený. Vyšetření může udělat pouze specialista-diabetolog.

Vyšetření probíhá jedině při návštěvě diabetologické ambulance nebo ve zdravotnickém zařízení.

Cílové hodnoty HbA1c se stanoví individuálně. Při hodnotách nad 7,0% se obvykle uvažuje o změně léčby. Pacientům se doporučuje, aby si spočítali, jak dlouhé období během nemoci měli hodnotu HbA1c pod 7 a jaké dlouhé období to bylo nad uvedenou hodnotou. Od hodnoty 7 se vyvíjí poškození organismu.

Z lipidových ukazatelů (krevní tuky) se vyšetřuje hladina celkového, LDL-HDL-cholesterolu a hladina triglyceridů.

Celkový cholesterol a LDL-cholesterol nám ukazují míru rizika aterosklerotických komplikací (t. J. Komplikací z důvodu tzv. Kornatění tepen), které jsou příčinou úmrtí u více než 60% pacientů s diabetem 2. typu.

Jde zejména o infarkt srdečního svalu, mozkovou příhodu a uzávěr tepen dolních končetin aterosklerotickým procesem.

  • Hodnoty celkového cholesterolu by měly být pod 4,5 mmol / l, hodnoty LDL-cholesterolu by měly být pod 2,2 mmol / l
  • hodnoty HDL-cholesterolu (tzv. „Dobrého, ochranného cholesterolu“), by neměly klesnout pod 1,2 mmol / l
  • hodnoty triglyceridů by měla být nižší než 1,7 mmol / l.

Hodnoty lipidů se stanoví v diabetologické ambulanci hned po zjištění onemocnění, nejméně jednou za rok nebo podle potřeby častěji, zejména při zvýšené hladině lipidů.

Snížení celkového plazmatického cholesterolu o 10% se následně spojuje s 25% redukcí výskytu ischemické choroby srdeční po pěti letech a pokles koncentrace LDL-cholesterolu o 1 mmol / l doprovází menší výskyt koronárních příhod o 20%. Každé zvýšení HDL o 0,02 mmol / l snižuje úmrtnost o 2 – 3%, zvýšení triglyceridů o 1 mmol / l zhoršuje relativní riziko na 1,32, tedy o 30%.

Kreatinin je vedlejším produktem svalového energetického metabolismu. Čistí se ledvinami. Stanovení kreatininu v moči má význam při posuzování glomerulové filtrace a sledování průběhu ledvinových onemocnění. Glomerulární filtrace, tedy filtrace plazmy (krve) ledvinami, se stanoví výpočtem. V současnosti se používá výpočet MDRD (Modification of Diet in Renal Disease). V úvahu se bere pohlaví, kreatinin, rasa, tělesná hmotnost a výška.

Albuminurie je přítomnost bílkoviny albuminu v moči, který se za normálních okolností v moči nenachází. Je to velmi malá bílkovina. Pokud je odpad albuminu močí méně než 30 mg / den, nepoukazujte to na žádné onemocnění. O proteinurii mluvíme tehdy, je-li odpad albuminu močí větší než 300 mg / den, o mikroalbuminurii mluvíme, je-li odpad 30 – 300 mg / den. U pacientů, u kterých se vyvíjí diabetická nefropatie, stoupá vylučování albuminu močí v pásmu mikroalbuminurie. Mikroalbuminurie je i ukazatel generalizované cévní nemoci a často se spojuje s cévními příhodami a onemocněním srdce. Závažnost poškození ledvin se stanovuje poměrem albumin / kreatinin. U mužů je norma do 2,5 mg / mmol, u žen do 3,5 mg / mmol. Na vyšetření není nutné moč sbírat, stačí vzorek prvního nebo druhého ranní moči.

TSH – tyreostimulující hormon. Uvolňování hormonu řídícího činnost štítné žlázy, TSH, má nadřazené centrum v mozku. TSH přímo ovlivňuje tvorbu hormonu štítné žlázy. Stanovení TSH slouží jako vstupní vyšetření, kterým se zjišťuje onemocnění štítné žlázy. I velmi malé změny v koncentraci hormonu štítné žlázy způsobují významné změny v hladině TSH, proto je TSH velmi citlivým parametrem. Často se vyšetřuje i při poruchách metabolismu tuků.

Parametr

Kompenzace

výborná

uspokojivá

neuspokojivá

glykémie (mmol/l)
nalačno

4,0 – 6,0

6,0 – 7,0

> 7,0

po 1,5 – 2 hod. po jídle

5,0 – 7,5

7,5 – 9,0

>  9,0

HbA1c (% DCCT) < 6,5

6,5 – 7,5

> 7,5

cholesterol (mmol/l) < 4,5

4,5 – 5,0

> 5,0

LDL-cholesterol < 2,2

2,2 – 3,0

> 3,0

HDL-cholesterol > 1,2

0,9 – 1,2

< 0,9

krevní tlak (mmHg)
systolický

< 130

130 – 140

> 140

index tělesná hmotnosti (BMI)

21 – 25

25 – 27

> 27

mikroalbuminurie
mg/den

< 30

30 – 00

> 300

 albumin/kreatinin

< 2,5 muži

< 3,5 ženy

2,5 – 35 muži

3,5-35   ženy

> 35

Zdroj: Mokáň, M., Martinka, E., Galajda, P.: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. Martin 2008.