Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Sport

Pohyb je přirozená součást našeho života. Dává nám zdraví, zabraňuje rozvoji chorob a při cukrovce je velmi důležitou součástí léčby. Pacienti, kteří se pohybují, mají obvykle i lepší výsledky léčby. Pravidelný pohyb zlepšení vnímavost na inzulín, přímo snižuje hladinu cukru v krvi, upravuje krevní tlak, zlepšuje metabolismu tuků, zlepšuje prokrvení končetin i překrvení srdce. Pomáhá snížit hmotnost. Kromě spalování energie během pohybu se spotřebuje velké množství energie na vytvoření energetických zásob (glykogenu). Kdo se pohybuje, spaluje energii dvojnásobně. Navíc se zlepšuje i psychická výkonnost a posilňuje se odolnost vůči chorobám.

Screen Shot 2014-02-25 at 16.56.14

Co se děje při svalové práci?

Glukóza (cukr v krvi) je zdrojem energie. Při pohybu se spaluje ve svalech. Protože se spaluje, je potřeba menší množství inzulínu. Aby glykémie příliš neklesla, při nižší hladině inzulínu se glukóza uvolňuje ze zásob v játrech a ve svalech.

Po dlouhodobém pohybu se cukr v krvi vychytává ve zvýšené míře, protože se obnovují zásoby energie. Nediabetik nikdy nemá nízkou hodnotu cukru v krvi. Diabetik léčený inzulínem si musí dávku inzulínu upravovat před pohybem a po něm.

Při zavedení pohybu do léčeného režimu se doporučuje postupovat následujícím způsobem: 

 • Zátěž zvyšovat postupně
 • Samokontrolovat si hodnotu glykémie
 • Kontrolovat si přítomnost ketolátek v moči, hlavně pokud je hodnota glykémie vyšší než 14 mmol/l
 • Pacienti s onemocněním srdce anebo kýchavicí by měli před fyzickou aktivitou absolvovat bicyklové ergometrické vyšetření a měření krevního tlaku
 • Vybrat si vhodnou obuv a kontrolovat si dolní končetiny – tlakové body pro vznik otlaků
 • Vyhnout se hypoglykémii

Pokud se pohybová aktivita vykonává s cílem snížit hmotnost, třeba mít na paměti, že se nejdřív změní složení těla, zmenší se tukové tkanivo a stoupne svalová hmota. Hmotnost klesne jen tehdy, pokud výdaj energie převýší příjem energie. Obvykle pokles hmotnosti nastává až po několika týdnech tělesné aktivity.

Pohyb je důležitý i při onemocnění cév na dolních končetinách. Pravidelným pohybem se otevírají spojky mezi cévami a tkaniva dolních končetin mají zabezpečený dostatek kyslíku a živin. Zátěž třeba zvyšovat postupně. Je důležité přestat kouřit.

Praktické rady

Před pohybem si změřte hodnotu glykémie. Pokud je nižší než 6,0 mmol/l, snězte 1-2 sacharidové jednotky v závislosti od předpokládané zátěže.

Při léčbě inzulínem se dávka bolusového inzulínu snižuje o třetinu až polovinu obvyklé dávky. Při vícehodinové zátěži snižte celkovou dávku inzulínu o 20-30%.

Pokud užíváte deriváty sulfonylmočoviny, před pohybem či prací na zahradě si snižte dávku na polovinu.

Praktická rada na určení stupně zátěže je při mluvě. Pokud pacient dokáže zpívat, zátěž se dá zvýšit. Pokud se pacient při mluvě zadýchává, zátěž třeba snížit.

Při zátěži je třeba změnit puls (intenzita námahy by neměla přesáhnout 75% pulzu pro danou věkovou skupinu). Výpočet maximálního pulzu odpovídajícímu věku = 220 – věk. U většiny pacientů by neměl přesahovat 120 – 140 úderů za minutu.

Pokud pacient pravidelně cvičí a snižuje hmotnost, dá se očekávat i snížení dávky léků a dávky inzulínu, protože se zlepšuje citlivost tkaniv na tělu vlastní inzulín.

Pokud pacientovi během cvičení klesne hodnota glykémie do hranic normoglykémie (3-5 mmol/l), v následujícím období může být ohrožený hypoglykémií. Jde o situace, pokud se po sportu pokračuje ve fyzické aktivitě.

Pohybová aktivita se nedoporučuje za těchto okolností:

 • Pohybová aktivita se nedoporučuje, pokud je hodnota glykémie vyšší než 14 mmol/l a v moči jsou přítomné ketolátky. Tehdy necvičte, podejte si bolusový inzulín a přijímejte tekutiny v dostatečném množství.
 • Při závažné retinopatii nezdvihejte činky ani těžká břemena. Mohlo by nastat krvácení do sklivce anebo odloupnutí sítnice.
 • Pohybová aktivita se nedoporučuje, pokud jste během námahy pociťovali něco neobvyklé, např. závraty, nepravidelnou činnost srdce nebo dušnost.
 • Pohybová aktivita se nedoporučuje jeden před vyšetřením na přítomnost bílkovin v moči.

 

Vzorec na výpočet množství energie na den:

Příjem energie = 20 x hmotnost v kg x index námahy – 500, pokud je třeba snížit hmotnost.

Index námahy:

 • Sedavý způsob života 1,3
 • Kombinovaný způsob života 1,5

Zintenzivnit pohyb a pohybové aktivity se doporučuje hlavně pacientům se sedavým způsobem života. Pravidelná chůze u diabetiků v délce 5km denně snižuje výskyt infarktu srdcového svalu o 35%. Přinos chůze na 5 km denně má stejný účinek jako přestat kouřit nebo jako účinek léku na snížení cholesterolu. Pohyb je velmi důležitý, jako i nekouření. Při pohybu se výrazně zlepší hladina cholesterolu v krvi.

Výdaj energie při jednotlivých druzích tělesné aktivity

                                    Pacient s hmotností

Činnost

70 kg 

85 kg 

100 kg 

chůze 5 km/hod.

296,30 cal

359,79 cal

423,29 cal

chůze 7 km/hod.

370,38 cal

449,74 cal

529,11 cal

jogging

444,45 cal

539,69 cal

634,93 cal

Stacionární jízda na kole

518,53 cal

629,64 cal

740,75 cal

Jízda na kole rychlostí 20 – 22 km/hod.

592,60 cal

719,59 cal

846,58 cal

Jízda na kole rychlostí víc než 22 km/hod.

740,75 cal

899,49 cal

1 058,22 cal

rekreační fotbal

592,60 cal

719,59 cal

846,58 cal

golf s vozíkem

259,26 cal

314,82 cal

370,38 cal

Rekreační plavání

444,45 cal

539,69 cal

634,93 cal

Rekreační tenis

518,53 cal

629,64 cal

740,75 cal

Rekreační volejbal

222,23 cal

269,85 cal

317,47 cal

běžkování

592,60 cal

719,59 cal

846,58 cal

sjezdové lyžování

444,45 cal

539,69 cal

634,93 cal

ruční odhazovaní sněhu

444,45 cal

539,69 cal

634,93 cal

motorové stříhání trávy

333,34 cal

404,77 cal

476,20 cal

Hrabání trávníku

296,30 cal

359,79 cal

423,29 cal

pohlavní styk

111,11 cal

134,92 cal

158,73 cal