Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Hlášení nežádoucích účinků

a) Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Nežádoucí účinky můžete hlásit i přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

Tel: + 420 272 185 885
Elektronický formulář pro hlášení nežádoucích účinků:
http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl
E-mail: farmakovigilance@sukl.cz

b) nebo prosím kontaktujte naše oddělení bezpečnosti léčiv na e-mail: PV-Woerwag@neoxcro.com