Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze III. interní klinika

U nemocnice 1
128 08 Praha 2
Kontakt: 224 961 111
Web: http://int3.lf1.cuni.cz/

interní klinika je specializována na diagnostiku a léčbu (ambulantní i na lůžku) onemocnění v oborech endokrinologie, osteologie, diabetologie, akutních i chronických poruch metabolizmu a výživy (včetně péče na Jednotce intenzivní metabolické péče), klinické cytogenetiky, kardiologie (včetně péče na koronární jednotce intenzivní péče), angiologie a hypertenze (se zvláštním zřetelem k humorálním onemocněním kardiovaskulárního ústrojí). Součástí kliniky je Laboratoř pro endokrinologii a metabolizmus, zajišťující laboratorní zázemí pro klinický výzkum i výzkum experimentální. Společnými pracovišti VFN a 1. lékařské fakulty UK jsou: Osteocentrum, vybavené špičkovou technikou pro diagnostiku metabolických osteopatií; Endokrinologické centrum, poskytující superkonziliární péči v celé šíři endokrinologie; Diabetologické centrum s kompletní šíří péče o diabetiky 1. i 2. typu včetně péče o diabetickou nohu i péče o diabetiky na inzulínové pumpě, Obezitologické centrum zahrnující i péči o obézní diabetiky a spolupráci s bariatrickou chirurgií a s rekondičním centrem TJ Medicína; Nutriční centrum zahrnující i problematiku domácí parenterální a enterální výživy, Centrum preventivní kardiologie, Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze, Centrum pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání, Centrum pro léčbu závislosti na tabáku..

Současně klinika poskytuje primární lůžkovou péči velkému množství obyvatel Prahy (velkou část Prahy 4). I to umožňuje, že je 3. interní klinika široce interně zaměřeným fakultním pracovištěm s mimořádnou pedagogickou kapacitou od středního zdravotnického školství po postgraduální vzdělávání. Zajišťuje výuku vnitřního lékařství pro studenty lékařství a významně se podílí na výuce všech bakalářských směrů. Postgraduální výuka probíhá především v oborech endokrinologie, obezitologie, poruch lipidového metabolizmu, celého vnitřního lékařství a na jednotkách intenzivní péče (koronární a metabolické).

Hlavním profilem 3. interní kliniky zaměření na prevenci, časnou diagnostiku a léčbu endokrinních, metabolických a cévních onemocnění včetně klinického výzkumu v těchto oblastech.