Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Vítkovická nemocnice Interní oddělení

Zalužanského 1192/15
703 84 Ostrava – Vítkovice
Kontakt: 595 633 219
Web: http://nemocnicevitkovice.agel.cz/pracoviste/oddeleni/vaskularni-centrum.html

Vaskulární centrum, interní oddělení a cévní chirurgie, organizační celek, který řeší problematiku neinvazivní, invazivní cévní diagnostiky, endovaskulární a chirurgické cévní léčby,

  • je akreditovaným pracovištěm pro obor angiologie,
  • centrum patří k největším a nejvýznamnějším moderním endovaskulárním pracovištím v naší republice,
  • je průkopníkem endovaskulární léčby disekcí hrudní aorty,
  • je průkopníkem zavádění nových metod v endovaskulární léčbě – systém mechanické rekanalizace systémem Rotarex, endovaskulární aterotomie systémem Silver Hawk v České republice,
  • společně s neurologickým oddělením je jedno z největších a nejvýznamnějších center trombolytické a endovaskulární léčby akutních mozkových cévních příhod a postižení extrakraniálního karotického řečiště v České republice,
  • je největší a nejvýznamnější moravské centrum léčby akutní a kritické končetinové ischémie a lokální trombolytické léčby proximální hluboké žilní trombózy dolních končetin, kdy tuto péči vyhledávají pacienti z celé Moravy.

Oddělení a osm odborných ambulancí včetně funkční diagnostiky poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou péči v širokém spektru interních odborností s výjimkou péče o zažívací trakt, na kterou se specializuje Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice a.s.

Nepřetržitě je v provozu pracoviště akutní hemodialýzy. Urgentní péči poskytuje mezioborová jednotka intenzivní péče pro vaskulární centrum. Je zajištěna 24 hodinová péče o pacienty s cévním onemocněním.

Vaskulární centrum úzce spolupracuje s cévní chirurgií.