Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Ústřední vojenská nemocnice, 1. LF UK Praha Interní klinika, Diabetologické centrum

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Kontakt: +420 973 208 333
Web: http://www.uvn.cz/

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN poskytuje léčebnou i preventivní zdravotní péči, podílí se na pre- i postgraduálním vzdělávání lékařů, je zapojena do výzkumných projektů.

V oblasti zdravotní péče zajišťuje diagnostickou a léčebnou činnost na lůžkových i ambulantních odděleních v základních oborech vnitřního lékařství – gastroenterologii, gastrointestinální endoskopii, kardiologii, všeobecné interně, diabetologii a nefrologii.

Klinika se dále významně podílí na pregraduální výuce vnitřního lékařství 1. LF UK, je též garantem postgraduální výuky v oboru gastroenterologie. Z výzkumných úkolů je kromě publikační a přednáškové činnosti stěžejní řešení grantů se zaměřením na gastroonkologickou problematiku, experimentální gastroenterologii a diabetologii.