Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Nemocnice Jihlava Interní oddělení, Diabetologické centrum

Vrchlického 59
586 01 Jihlava
Kontakt: 567 157 227
Web: https://www.nemji.cz/diabetologicke-centrum

Diabetologická ambulance Nemocnice Jihlava je umístěna ve 2.poschodí pavilonu E a provádí diagnostiku,edukaci, léčbu a dlouhodobé sledování pacientů s diabetes mellitus 1. i 2. typu. Zajišťuje péči o pacienty léčené inzulinovou pumpou, gestační diabetičky, nabízí kontinuální monitorace glykemie, diagnostiku a léčbu poruch metabolismu tuků – metabolická ambulance. Ve spolupráci s řadou oborů (angiologie, oční, neurologie, chirurgie) provádí prevence a včasnou diagnostiku pozdních komplikací cukrovky, především diabetickou nohou (podiatrie). Poskytuje konziliární služby pro hospitalizované diabetiky.