Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Krajská zdravotní a.s. Interní oddělení

Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
Kontakt: +420 477 114 105, +420 477 114 106
Email: sekretariat@kzcr.eu
Web: http://www.kzcr.eu/

Masarykova nemocnice je nositelem certifikátu jakosti na celou svoji činnost podle normy ISO 9001:2000. Ve všech oborech je akreditována Ministerstvem zdravotnictví a v celé řadě oborů vlastní nejvyšší stupeň akreditace. Úspěšná akreditace proběhla i ve všech laboratořích nemocnice.

Masarykova nemocnice má statut bezpečné nemocnice, bezbolestné nemocnice (snaha o poskytnutí co nejúčinnější analgesie) a jako jedna z mála v ČR poskytuje paliativní péči v domácím prostředí.

Masarykova nemocnice úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí na Královských Vinohradech v Praze, s lékařskou fakultou v Plzni a ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Masarykova nemocnice má osm klinik – neurochirurgickou, kardiologickou, gynekologicko-porodnickou, oční, kliniku anasteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, dětskou, kliniku úrazové chirurgie a  kliniku urologickou a robotické chirurgie. Centrum robotické chirurgie je včetně mezinárodního školícího centra.