Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín Interní klinika

Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
Kontakt: 57 7552437
Web: http://www.kntb.cz/interni-klinika

Diabetologické centrum IK Krajské nemocnice T. Bati, a. s., má regionální charakter a je zrízeno jako jediné pro Zlínský kraj. Je specializovaným celkem, který poskytuje komplexní péci o diabetiky jak po stránce diagnostické, tak terapeutické. Má statut centra edukacního a podiatrického dle Ceské diabetologické spolecnosti. Organizacne má tesný vztah k pracovištím jiných oboru, které zabezpecují specializovanou péci o diabetiky: jednotka intenzivní péce jako soucást koordinacního interního pracovište, dialyzacní pracovište, angiologické, cévne-chirurgické, ocní, neurologické a gynekologicko-porodnické pracovište (perinatologické centrum). Navazuje metodicky a technicky na vybavené pracovište imunochemické, biochemické, radioizotopové a zobrazovacích metod. Zajištuje postgraduální výchovu lékaru v diabetologii podle koordinacního plánu. Lékari centra spolupracují se Svazem diabetiku a Svazem pro civilizacní choroby ve Zlíne pri prednáškových aktivitách, zajištují diabetologickou péci v domovech sociální péce. Centrum spolupracuje se Mezinárodní diabetickou federací a Evropskou asociací pro studium diabetu. K 31. 12. 2015 bylo v Diabetologickém centru evidováno 4287 diabetiku, za rok 2015 bylo provedeno 3416 endokrinologických vyšetrení.