Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
Kontakt: +420 23 605 4111
E-mail: ikem@ikem.cz
Web: http://www.ikem.cz/

Institut klinické a experimentální medicíny je největším specializovaným klinickým a vědeckovýzkumným pracovištěm v České republice. Zabývá se problematikou kardiovaskulárních chorob, transplantací orgánů, diabetologií a poruchami metabolismu. IKEM je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Hlavním finančním zdrojem institutu jsou  platby za diagnostické a léčebné výkony od zdravotních pojišťoven. Výzkumná činnost je hrazena formou grantů od českých a zahraničních grantových agentur. Část finančních zdrojů získává IKEM také poskytováním služeb jiným organizacím, například farmaceutickým firmám, s nimiž spolupracuje na vývoji léků.

Institut klinické a experimentální medicíny vznikl v roce 1971 integrací šesti do té doby samostatných výzkumných ústavů – Ústavu klinické a experimentální chirurgie, Ústavu pro choroby oběhu krevního, Ústavu pro výzkum výživy lidu, Výzkumného ústavu experimentální terapie, Výzkumného ústavu pro využití radioizotopů v lékařství a Výzkumného ústavu pro elektroniku a modelovaní v lékařství. Jejich integrací vznikl největší vědeckovýzkumný ústav se třemi specializovanými centry – Kardiocentrum, Transplantcentrum, Centrum diabetologie.