Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

FN Hradec Králové – Pediatrická část Dětská klinika

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Kontakt: +420 495 834 868, +420 495 833 47
Web: https://www.fnhk.cz/detska/

Dětská klinika FN HK zajišťuje nejvyšší odbornou garanci ve specializacích kardiologie a prenatální kardiologie, nefrologie (včetně biopsií ledvin), endokrinologie (centrum pro léčbu růstovým hormonem, centrum pro léčbu předčasné puberty), diabetologie včetně léčby inzulinovými pumpami, pneumologie (centrum pro léčbu cystické fibrózy), gastroenterologie (speciální zaměření na Crohnovu chorobu), alergologie (se zaměřením na nekontrolované asthma bronchiale), imunologie (se zaměřením na imunodeficience), revmatologie, hematoonkologie (léčba dětí s lymfoblastickou leukemií) a sdílená onkologická péče o děti s nádorovými onemocněními.

Kliniku tvoří jednotka intenzivní a resuscitační péče pro větší děti (péče o kriticky nemocné děti z královéhradeckého a pardubického kraje a ve spolupráci s dětským traumacentrem pro děti z libereckého kraje) a standardní lůžková oddělení (kojenecké a pro větší děti). Novorozenecký úsek dětské kliniky se skládá z jednotky intenzivní a resuscitační péče pro patologické novorozence, oddělení intermediární péče, oddělení specializované novorozenecké péče a z oddělení fyziologických novorozenců.

Novorozenecký úsek je součástí novorozenecké části perinatologického centra. Spádovou oblast představuje region Východní Čechy. Poskytuje neodkladnou resuscitační, intenzivní, intermediální a specializovanou péči pro donošené a nedonošené novorozence včetně novorozenců nejnižších hmotnostních kategorií.

Klinika má všeobecnou ambulanci a dále specializované poradny pro všechny pediatrické podobory.

Pracoviště dětské kliniky plní také úkoly výukové a výzkumné. Na klinice probíhá řada výzkumných aktivit a realizují se projekty, zabývající se chronickými chorobami gastrointestinálního traktu, endokrinopatiemi, nefropatiemi, diagnostikou alergických onemocnění a sledováním dětí s nízkou porodní hmotností. Všechna oddělení kliniky slouží současně jako výukové pracoviště pro lékařskou fakultu a zdravotní školu. Výuka pediatrie studentů magisterského studia všeobecného či zubního lékařství je doplněna výukou zahraničních studentů v angličtině, rozšiřují se možnosti bakalářského studia.