Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Fakultní nemocnice Ostrava Interní klinika

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
Kontakt: 597 371 111
Web: http://www.fno.cz/interni-klinika

Interní klinika je akreditované pracoviště, které poskytuje diagnostickou a léčebnou péčiv oblasti vnitřního lékařství. Klinika se skládá s oddělení a center, která se zaměřují zejména na specializovanou péči u konkrétních chorob v rámci své odborné působnosti.

Vzájemná propojenost jednotlivých oddělení Interní kliniky, kontinuální spolupráce s ostatními odděleními a klinikami v rámci Fakultní nemocnice Ostrava a dále postavení Interní kliniky v regionu Moravskoslezského kraje je zárukou komplexní, flexibilní a kvalitní péče o nemocné klienty.

Základní náplní činnosti Interní kliniky je specializovaná diagnostická a léčebná péče v jednotlivých oborech interního lékařství:

  • kardiologie a angiologie,
  • gastroenterologie a hepatologie,
  • nefrologie,
  • diabetologie,
  • poruchy metabolismu a výživy,
  • endokrinologie,
  • revmatologie,
  • alergologie a imunologie.