Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Fakultní nemocnice Motol: dospělá část I. interní klinika

V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Kontakt: 224 431 111
Web: http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/interni-klinika-uk-2lf-a-fn-motol/

Komplexní péče o nemocné interními chorobami. Komplexní diagnostika, invazivní a neinvazivní léčba onemocnění trávicí trubice a jater. Komplexní péče o pacienty s diabetes mellitus, včetně gestačního, a specifických komplikací, obezitologie, endokrinologie. Diagnostika a léčba onemocnění ledvin. Intenzivní péče při poruchách vnitřního prostředí, použití eliminačních metod. Péče o pacienty s poruchami lipidového metabolismu a výživy, diagnostika a léčba onemocnění cév. Péče o nemocné s kardiologickou problematikou. Diagnostika a léčba revmatických chorob.

Pregraduální výuka českých a zahraničních studentů magisterského studia a posluchačů studia bakalářského v rozsahu odbornosti kliniky a nemocnice. Postgraduální specializované doškolování zaměřené na gastrointestinální endoskopickou diagnostiku a terapii, sonografii a diabetologii.