Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Diabetologické centrum Městská nemocnice Ostrava

Nemocniční 20
728 80 Ostrava
Kontakt: +420 596 194 652
Web: http://www.mnof.cz/klinicka-oddeleni/interna/ambulance/diabetologicke-akreditovane-centrum/

Zabývá se komplexní diagnostikou a terapií diabetiků 1. typu, 2. typu, sekundárního diabetu a gestačního diabetu.

Věnujeme se péči o diabetiky léčené perorálními antidiabetiky, inzulínem, vč. aplikace inzulínu inzulinovou pumpou. Pacienti jsou edukováni o podstatě svého onemocnění, jeho akutních i chronických komplikacích, o zásadách dietního stravování i režimových opatřeních a také o selfmonitoringu hladin glykemii diabetologem a nutričními terapeutkami, s možností opakovaných reedukací, které provádíme individuálně i skupinově. Hospitalizace pacientů, ať už k reedukaci či nastavení a úpravě terapie inzulínem probíhá na akreditovaném interním oddělení městské nemocnice.

Nácvik aplikace inzulínu a inkretinových preparátů stejně jako edukaci obsluhy glukometru provádí diabetologická sestra. Nastavování terapie inzulinovou pumpou preferujeme za krátkodobé hospitalizace na interním oddělení po opakovaném ambulantním poučení.

Pacienti jsou pravidelně vyšetřování na přítomnost možných komplikací diabetu, ať už makrovaskulárních či mikrovaskulárních, ve spolupráci s ostatními odděleními nemocnice, zejména očním oddělením, neurologií, nefrologickým, kardiologickým a angiologickým pracovištěm.

V rámci chronických komplikací diabetu a jejich prevence se zvlášť specializujeme na problematiku diabetické nohy – máme statut podiatrické ambulance garantovaný českou diabetologickou společností. Provádíme screeningové vyšetření v rámci prevence i ošetřování chronických defektů nohou DKK.