Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Nemocnice v Liberci Interní oddělení

Husova 357/10
460 63 Liberec
Kontakt: +420 485 311 111
Web: https://www.nemlib.cz/diabetologie/

V centru poskytujeme komplexní péči o diabetiky  1. i 2. typu, o gravidní diabetičky i pacientky s diagnózou gestační diabetes mellitus. Máme rozsáhlé zkušenosti i s pacienty léčenými inzulínovou pumpou. V podiatrické poradně vyšetřujeme a léčíme pacienty s defekty na dolních končetinách (syndromem diabetické nohy). V rámci léčby těchto pacientů úzce spolupracujeme s intervenčními radiology, cévními chirurgy, ortopedy, chirurgy, protetiky a dalšími odborníky. Ambulance centra je vybavena technikou umožňující kontinuální monitorování glykémie. V obezitologické poradně pomáháme pacientům s redukcí hmotnosti.