Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady II. interní klinika

Šrobárova 50
100 42 Praha 10
Kontakt: +420 267 16 1111
Web: http://www.fnkv.cz/ii-interni-klinika-uvod.php

Naše pracoviště již přes 70 let patří mezi špičková interní pracoviště v republice.  Kromě vysoce kvalitní péče v oboru vnitřního lékařství a jeho podoborů, kterými se zabývá, je známá lidským přístupem ke klientům všech kategorií, od nemocných ambulantních, přes nemocné, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci na lůžkových odděleních, až po klienty s nejtěžšími a nejkomplikovanějšími stavy, které vyžadují intenzivní péči.

Stěžejními obory rozvíjenými na 2. interní klinice jsou kromě všeobecného vnitřního lékařství především endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, intenzivní metabolická péče a klinická výživa a lipidologie. Klinika zajišťuje rutinní interní péči především pro obyvatele Prahy 10 a Prahy 3. V podoborech vnitřního lékařství, kterým se věnuje, však poskytuje superspecializovanou a superkonsiliární péči pro pacienty z řady dalších regionů České republiky.

Nedílnou součástí práce fakultní kliniky, která je pracovištěm 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je výuka studentů medicíny. Probíhá na ní výuka následujících kurzů a modulů: nemocný člověk, klinická propedeutika, základní klinické problémy a vnitřní lékařství.  Kromě výuky studentů medicíny na klinice probíhá i výuka studentů bakalářských oborů fyzioterapeut, nutriční terapeut a všeobecná sestra. K profilu fakultní kliniky patří rovněž práce vědecká, a i v této oblasti klinika dosahuje významných výsledků publikovaných v domácích i zahraničních časopisech, včetně prestižních odborných periodik s vysokým tzv. impakt faktorem.

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.