Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Diabetologické centrum Karlovarské krajské nemocnice Interní oddělení

Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary
Kontakt: 354225483
web: http://www.nemkv.cz/240-interni-oddeleni.html

Diabetologická ambulance v karlovarské nemocnici zajišťuje komplexní péči pro ambulantní i hospitalizované nemocné se všemi typy diabetu. Zajišťujeme konziliární činnost v rámci nemocnice i pro spádové diabetologické ambulance, školené zdravotní sestry edukující pacienty – dieta, aplikační pomůcky inzulínu, pomůcky k provádění selfmonitoringu.

V ambulantní části se zabýváme diagnostikou a léčbou pacientů s diabetem, indikujeme léčbu inzulínovou pumpou, využíváme senzory jak pro pacienty na inzulínových pumpách tak i pro ostatní nemocné s labilním diabetem. Dispenzarizujeme pacientky s gestačním diabetem a gravidní diabetičky.

V podiatrické ambulanci provádíme edukaci pacientů v rámci prevence syndromu diabetické nohy, provádíme diagnostiku distální diabetické neuropatie.

Ošetřujeme pacienty s chronickými defekty, dispenzarizujeme pacienty s vysokým rizikem vzniku defektu. Zajišťujeme fixaci a odlehčení postižené končetiny pomocí polobot a ortéz.

Důraz klademe také na diagnostiku a léčbu komplikací diabetu, mikrovaskulárních i makrovaskulárních, zejména aterosklerotického postižení tepen dolních končetin. Provádíme dopplerovské vyšetřování tepen dolních končetin a karotid, ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením indikujeme nemocné k rekonstrukčním výkonům na cévách dolních končetin.

Součástí našeho pracoviště je stacionář k infuzní léčbě se šesti lůžky.

Úzce spolupracujeme rovněž s nefrologickou ambulancí a s hemodialyzačním oddělením, dále s očním a chirurgickým oddělením. K dispozici je ambulance klinického psychologa.