Mujdiabetes.cz - Odborné informace a pomoc diabetikům

Diabetologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň– I. interní klinika

Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Kontakt: 377103518
Web: http://1ik.fnplzen.cz/

Diabetologické a nutriční centrum I. interní kliniky je pracovištěm zaměřeným na diabetologii, podiatrii, poruchy metabolizmu a výživy zahrnující podvýživu, umělou výživu a obezitologii. Pracoviště má k dispozici 30 lůžek a 3 souběžně fungující ambulance. Centrum má statut školícího pracoviště v oborech diabetologie a umělá výživa. V oboru diabetologie se zabývá léčbou a superkonziliárním vyšetřováním komplikovaných nemocných s diabetem mellitem 2. typu, nemocných s diabetem mellitem 1. typu, sekundárním diabetem mellitem, gestačním diabetem a geneticky vázanými typy diabetu. Ve spolupráci s Českou diabetologickou společností vede celostátní registr inzulínových pump. Zajišťuje komplexní péči u pacientek s pregestačním nebo gestačním diabetem během celého těhotenství a vede registr pacientek s diabetem v graviditě v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje. Dispenzarizuje nemocné s komplikovaným syndromem diabetické nohy, těžkou diabetickou neuropatií, Charcotovou osteoartropatií a chronickou osteomyelitidou. Ve spolupráci s radiologickou a chirurgickou klinikou FN indikuje nemocné k rekonstrukčním výkonům na cévách dolních končetin metodami invazivní radiologie i klasické cévní chirurgie. Poskytuje všechny typy umělé výživy, v rámci širšího regionu se specializuje na dlouhodobou domácí parenterální výživu u nemocných s nefunkčním trávicím traktem. V rámci obezitologické péče se specializuje na léčbu těžké obezity dietoterapií, farmakoterapií a v závažných případech indikuje ve spolupráci s chirurgickou klinikou FN bariatrické výkony.